ارزیابی کیفی محتوای دروس دوره کارشناسی ارشد ترجمه در دانشگاه‌های برتر آسیا

بازدید کننده گرامی، شبکه ایرنتکام اقدام به درج رایگان چکیده و نتیجه گیری مقالات تحقیقی پژوهشگران نموده است. از خوانندگان گرامی که مایل به مطالعه نسخه کامل این مقالات هستند خواهشمندیم به اطلاعات تماس پژوهشگر نویسنده که در ستون سمت چپ مقاله درج می گردد مراجعه فرمایند.

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی کیفی محتوای دروس دوره کارشناسی‌ارشد ترجمه (مترجمی زبان انگلیسی) در هفت دانشگاه برتر آسیایی است. با توجه به تحلیل صورت گرفته برروی محتوای دروس دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های برتر آسیا می‌توان محتوای دروس این دوره را به شش گروه دسته بندی نمود:

الف. آموزش مبانی و اصول نظری ترجمه، ب. آموزش مهارت ترجمه متون در عرصه های مختلف، ج. آموزش مهارت ترجمه شفاهی، د. آموزش دانش و مهارت پژوهشی برای انجام پژوهش های مستقل، ه. آموزش مهارت های زبانی، و و. آموزش فناوری های نوبن در حوزه ترجمه.

علاوه براین، تتایج بدست آمده از ارزیابی و مقایسه  محتوای دروس دانشگاه ها نشان می دهد که محتوای دروس دانشگاه های ایران در مقایسه با محتوای دروس سایر دانشگاه های آسیایی دارای نقاط ضعف و قوتی است. از نقاط ضعف محتوای دروس دانشگاه های ایران می توان به الف. توجه اندک به ارایه دروس هماهنگ با هدف تربیت مترجم حرفه ای، ب. توجه اندک به تدوین دروسی هماهنگ با آموزش مهارت های زبانی و ویراستاری، و ج. عدم ارایه دروس با محتوای آموزش مهارت های ترجمه شفاهی اشاره نمود. این در حالی است که دامنه وسیعی از دروس با محتوای تربیت ترجمه شناسان تدوین گردیده که آن را می توان به عنوان یک نقطه قوت برنامه درسی این دوره بشمار آورد.

کلید واژه‌ها: برنامه‌درسی، اهداف، محتوای دروس، ترجمه، دوره  کارشناسی‌ارشد

دوره کارشناسی ارشد ترجمه - کارشماسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

نویسندگان:

آیناز سامیر ، دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران؛

خلیل مطلب زاده، دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران،  نویسنده مسئول*

k.motalleb@iautorbat.ac.ir; kmotallebz@gmail.com

حمید اشرف، استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران؛

بهزاد قنسولی، استاد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

سال انتشار: ۱۳۹۷

محل انتشار: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم

phone

09907383500

تلفن پشتیبانی ۲۴ ساعته

پارافریز آنلاین ، ترجمه رایگان

۵٫ بحث و نتیجه گیری

          با توجه به ارزیابی کیفی محتوای دروس دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه‌های برتر آسیا می‌توان محتوای دروس این دوره را برمبنای اهداف اصلی برنامه درسی به شش گروه دسته بندی نمود: ا. آموزش مبانی و اصول نظری ترجمه، ۲٫ آموزش ترجمه متون در عرصه های مختلف، ۳٫ آموزش مهارت های ترجمه شفاهی، ۴٫ آموزش دانش و مهارت های پژوهشی، ۵٫ آموزش مهارت های زبانی، ۶ آموزش فناوری های نوبن در حوزه ترجمه. براین اساس دانشجویان می‌توانند درحوزه‌های مختلف ترجمه مهارت و دانش لازم یک مترجم حرفه‌ای را کسب‌کنند.

به علاوه،  محتوای دروس شش دانشگاه‌ها برتر عمدتا تاکید بر آموزش مهارت های عملی ترجمه دارند. درهمین راستا، به تدریس مهارت عملی در عرصه‌های مختلف همچون ترجمه ادبی، غیر ادبی، فنی تاکید گردیده تا دانشجویان را برای فرصت‌های شغلی آماده‌کنند. اگرچه به‌طور قابل توجهی دامنه آموزش حوزه‌های تخصصی ترجمه در محتوای درسی شش دانشگاه برتر آسیا با دانشگاه فردوسی متفاوت می باشد. از این جهت که در محتوای دروس شش دانشگاه برتر آسیا توجه یکسان به آموزش دروس عملی و نظری ترجمه می گردد ولی در محتوای دروس دانشگاه‌های ایران بیشتر تاکید بر  آموزش اصول و مبانی نظری ترجمه صورت می پذیرد و آموزش مهارت عملی ترجمه نیز فقط مختص به ترجمه  متون ادبی است.

از اینرو، نیاز است در برنامه درسی ایران علاوه بر آموزش دروس مبانی و اصول  نظری ترجمه به آموزش دروس عملی ترجمه در حوزه های مختلف تخصصی نیز  توجه گردد. براین اساس، نتایج پژوهش حاضر با پژوهش میرعمادی (۱۳۸۲) ضیا حسینی (۱۳۸۲) بیرجندی و نصرتی نیا (۱۳۸۸) همسویی دارد به این معنا که دانشگاه‌های ایران در دستیابی به هدف تربیت مترجمان زبده در دوره کارشناسی‌ارشد مترجمی زبان انگلیسی موفق نبوده‌اند.

از جمله اهدافی که در برنامه درسی دانشگاه های ایران به طور کامل با تدوین تعدادی دروس به آن دست یافته شده است هدف تربیت ترجمه شناسان ترجمه می باشد از این جهت که محتوای اکثر دروس نظری در این برنامه درسی در راستای آموزش این دانش است.

با توجه به تحلیل صورت گرفته، در برنامه‌درسی چهار دانشگاه آموزش دانش و مهارت ترجمه شفاهی در برنامه درسی تدوین  شده‌ است که نشان دهنده اهمیت فراگیری این مهارت درکنار مهارت ترجمه متون است. از آنجایی که اینچنن درسی در برنامه درسی ایران تدوین نشده است بهتر است درسی با هدف بهبود مهارت ترجمه شفاهی در برنامه‌درسی دوره کارشناسی‌ارشد مترجمی انگلیسی ایران گنجانده شود. هم راستا با این نتایج میرعمادی (۱۳۸۲) نیز بیان می‌کند لازم است جهت تقویت فن ترجمه شفاهی درسی در برنامه‌درسی ایران اضافه گردد.

به‌علاوه، با تحلیل برنامه‌درسی سایر دانشگاه‌ها  نیازاست  در برنامه درسی ایران دروسی درجهت تقویت مهارت های زبانی و ویراستاری به  برنامه‌درسی اضافه گردد. درهمین راستا، نتایج مطالعه حاضر با پژوهش ملانظر و کامیاب (۱۳۹۴) مطابقت دارد چراکه آنان نیز بیان نموده‌اند نیاز است نگارش فنی، ویراستاری به برنامه‌درسی افزوده شود.

در انتها برنامه ریزان درسی می تواند از نتایج حاصل از این پژوهش برای طراحی مجدد برنامه درسی دوره ارشد ترجمه در دانشگاه های ایران استفاده نمایند. پیشنهاد می شود در پژوهش کیفی دیگر ساختار دروس، عنوان دوره، تعداد واحدها و طول دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیی در دانشگاه های برتر آسیا مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

برای یاری شما در زمینه ترجمه تخصصی مقالات فارسی به انگلیسی آماده ایم!- هر زمان که به خدمات زبانی نیاز داشته باشید، به خاطر داشته باشید که بلافاصله می توانید با ما تماس بگیرید و پروژه های ترجمه کتبی تخصصی یا فنی و یا ترجمه کنفرانس ها و سمینارهای خود را توسط مترجمان شفاهی حرفه ای ما در موسسه IrNetCom به انجام برسانید. کافی است با شماره ۰۹۹۰۷۳۸۳۵۰۰ تماس بگیرید و یا فایل های متون خود را از طریق ثبت سفارش در سایت ایرنتکام برای ما ارسال کنید. ما ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال در دسترس هستیم!.

سفارش آسان خدمات ترجمه، پارافریز و ویرایش مقالات انگلیسی

مقالات مرتبط با: نرم افزارهای آموزشی و یادگیری زبان انگلیسی

آرایه های ادبی ، دن کیشوت

مطالعات ترجمه | بررسی آرایه های ادبی در ترجمه رمان دن کیشوت

محمد قاضی در ترجمه رمان دن کیشوت به عنوان مترجمی کاردرست همراستا با رعایت امانتداری، رساندن مفهوم درست کلمه، جفظ سبک و سیاق نویسنده متن مبدا و حالت روحی از آرایه های ادبی نیز به منظور تاثیرگذاری دوچندان بر روی خواننده بهره گرفته است و با توجه به اینکه تاکنون چنین مطالعه ای در خصوص بررسی آرایه های ادبی بکارگرفته شده در سبک وی انجام نشده است به منطور رفع خلاء پژوهشی مذکور، نگارندگان می کوشند با تمرکز بر ترجمه رمان دن کیشوت و با در نظر گرفتن انواع کنایات به سه پرسش زیر پاسخ دهند:

ترجمه ماشینی مبتنی بر قاعده

ترجمه ماشینی | بهبود ترجمه ماشینی مبتنی بر قاعده با استفاده از قواعد نحوی آماری

ترجمه ماشینی مبتنی بر قاعده از مجموعه¬ای از قواعد که دربردارنده اطلاعات زبانی هستند در فرایند ترجمه استفاده می‌کند. نتایج تولید شده توسط این مترجم‌ها معمولاً از نظر دستورزبان و ترتیب کلمات بهتر از نتایج مترجم‌های آماری هستند. ولی تحقیقات نشان داده است که این ترجمه‌ها از نظر روانی و انتخاب کلمات مناسب، ضعیف‌تر از مترجم‌های آماری هستند. در این مقاله هدف، بهبود انتخاب لغات در مترجم مبتنی بر قاعده است. این کار با استفاده از مجموعه‌ای از قواعد نحوی-لغوی مبتنی بر گرامر درخت-پیوندی انجام می‌شود. بازدید کنندگان گرامی ر به مطالعه این مقالله دعوت می کنیم.

مطالعات ترجمه - فراتحلیل

مطالعات ترجمه | مرور و نقد مقالات رشته مطالعات ترجمه : مطالعه فراتحلیل

مطالعات ترجمه رشته ای نوپا، جوان و بین رشته ای است که از روشهای پژوهشی سایر رشته ها استفاده می کند.تحقیقات گسترده و متنوعی در حوزه مختلف مطالعات ترجمه انجام شده است. این مطالعه یک پژوهش فرا تحلیلی است. در مجموع ۱۰۰ مقاله فارسی و انگلیسی بررسی شده است.

فهرست
support
سوالات پیش از خرید
09907383500
تیکت پشتیبانی
Please Wait
Please Wait