حریم خصوصی

شبکه و سایت ایرنتکام خود را موظف به رعایت تمامی بندهای ذیل، جهت حفظ حریم خصوصی کاربران خود می‌داند:

– شبکه مترجمان ایرنتکام خود را موظف به حفظ کلیه‌ی اطلاعات شخصی کاربران اعم از نام، شماره‌ تلفن، ایمیل و دیگر موارد ثبت شده در سفارش کاربر می‌داند و به‌هیچ عنوان این اطلاعات را در اختیار افراد غیر قرار نمی‌دهد. بدیهی است که مراجع قانونی با ارائه حکم دادگاه قادرند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
– تمام حقوق مادی و معنوی سفارش ترجمه و بازخوانی شده متعلق به کاربر خواهد بود.
– تمامی کارکنان و مدیران این شبکه به پیروی از اصل اخلاقی امانت داری تضمین می‌کنند که هیچ‌گونه استفاده‌ی شخصی از متن‌هایی که جهت ترجمه و سایر خدمات در اختیار سایت قرار می‌گیرد ننمایند و این اطلاعات را افشاء نکنند.

نظرات کاربران:

فهرست