استخدام

استخدام مترجم شامل متخصصان ترجمه تخصصی، پارافریز مقاله و ویرایش متون انگلیسی
استخدام ارزیاب تخصصی مترجمان
مشاوران دانش پژوهان تحصیلات عالی

استخدام متخصصان برای همکاری در دپارتمان های مختلف شبکه مترجمان ایرنتکام همواره در دستور کار ما قرار دارد. ما از همکاری با متخصصان ترجمه تخصصی، پارافریز و ویرایش مقاله انگلیسی و همچنین ارزیابان تخصصی مترجمان و مشاوران تحصیلات عالی استقبال می کنیم. داوطلبان گرامی می توانند با پرکردن فرم تماس با ما ، درخواست خود برای پیوستن به شبکه مترجمان ایرنتکام را ارسال فرمایید.

نظرات کاربران:

فهرست