مطالعات ترجمه | مرور و نقد مقالات رشته مطالعات ترجمه : مطالعه فراتحلیل

بازدید کننده گرامی، شبکه ایرنتکام اقدام به درج رایگان چکیده و نتیجه گیری مقالات تحقیقی پژوهشگران نموده است. از خوانندگان گرامی که مایل به مطالعه نسخه کامل این مقالات هستند خواهشمندیم به اطلاعات تماس پژوهشگر نویسنده که در ستون سمت چپ مقاله درج می گردد مراجعه فرمایند.

چکیده

مطالعات ترجمه (translation studies) رشته ای نوپا، جوان و بین رشته ای است که از روشهای پژوهشی سایر رشته ها استفاده می کند.تحقیقات گسترده و متنوعی در حوزه مختلف مطالعات ترجمه انجام شده است. این مطالعه یک پژوهش فرا تحلیلی است. در مجموع ۱۰۰ مقاله فارسی و انگلیسی بررسی شد؛ در نهایت ۴۰ مورد تحقیق تجربی داخلی و خارجی که در آنها از تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده بود، استخراج گردید. برای نقد و بررسی بهتر، مقالات با توجه به مدل هولمز و روشهای آماری به کار برده طبقه بندی شد؛ سپس مشکلات و نارسایی های این مقالات مورد بحث قرار گرفت. با توجه به طبقه بندی های مقالات بر اساس مدل هولمز میتوان گفت که حوزه ابزارهای ترجمه، مطالعات نقش مدار و مطالعات محصول مدار نیاز به توجه بیشتری دارند. مقالات داخلی بیشتر به سمت مطالعات توصیفی حرکت می کنند، درحالی که مطالعات توصیفی و کاربردی مطالعات ترجمه از اهمیت و نقش یکسانی در جهت ارتقا جایگاه رشته مطالعات ترجمه برخوردارند. بنابراین باید تناسب و هماهنگی رشد در همه حوزه ها رشته مطالعات ترجمه وجود داشته باشد. در پایان پژوهشگر راهکارهایی برای ارتقا کیفیت پژوهش تجربی و آماری در حوزه مطالعات ترجمه ارایه نموده است.

کلید واژه‌ها: فراتحلیل، مطالعات ترجمه ، مدل هولمز، تحقیقات تجربی

پارافریز آنلاین ، ترجمه رایگان

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان می دهد که عدم آشنایی پژوهشگران رشته مطالعات ترجمه و علم آمار یکی از معضلات و مشکلات این رشته است. به منظور رفع این مشکل پیشنهاد می شود در برنامه درسی تحصیلی و در نتیجه در آرایش تحصیلی مقطع ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی درس آمار کاربردی گنجانده شود و یا کارگاه های آموزشی آمار برای پژوهشگران و دانشجویان این رشته برگزار گردد. نکته قابل توجه دیگر آنست که بیشتر مقالات در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسیده است و این مجلات هیچ توجهی به درستی روشهای آماری مقالات ننموده اند. همچنین گنجاندن بررسی یافته ها و روشهای آماری در برگه در باره داوری مقالات در مجلات علمی و پژوهشی به نقد و ارزیابی مقالات کمک بزرگی می تواند بنماید.

به منظور ارتقاء کیفیت پژوهش های مطالعات ترجمه ، توجه و تحقیق در همه حوزه های رشته مطالعات ترجمه امری ضروری است. این در حالی است که بیشتر در ۶ حوزه کار پژوهشی انجام شده است. با توجه به محدودیت تعداد مقالات بررسی شده در این مطالعه به علت محدودیت زمانی پژوهشگر پیشنهاد می شود حچم بیشتری از مقالات در تحقیق های بعدی بررسی شود. امید است این مطالعه قدم کوچکی در راستای تحقیقات فراتحلیلی در حوزه مطالعات ترجمه برداشته باشد.

مقالات مرتبط: نرم افزارهای آموزشی، یادگیری زبان و ترجمه

divider
فهرست
support
سوالات پیش از خرید
09907383500
تیکت پشتیبانی
Please Wait
Please Wait