• محمد مصطفوی - سفارش ترجمه تخصصی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۱:۲۵ )
 • میر علی جعفری - سفارش پارافریز انگلیسی شما با موفقیت انجام شده است. میتوانید آن را دریافت کنید. - ( ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ۰۶:۲۸:۱۲ )
 • reza shahabian - سفارش پارافریز انگلیسی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۱ بهم ۱۳۹۶ ۱۹:۴۳:۱۸ )
 • حدیث رضایی - سفارش پارافریز انگلیسی در حال انجام می باشد. - ( ۱۹ دی ۱۳۹۶ ۱۸:۲۴:۵۹ )
 • محمد رضا ناروئی - سفارش پارافریز انگلیسی شما با موفقیت انجام شده است. میتوانید آن را دریافت کنید. - ( ۱۵ دی ۱۳۹۶ ۰۶:۳۶:۴۴ )
 • Omid Niknam - سفارش پارافریز انگلیسی در حال انجام می باشد. - ( ۲۲ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۵۰:۰۱ )
 • jalil beyramzad - سفارش پارافریز انگلیسی در حال انجام می باشد. - ( ۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۷:۲۹:۴۸ )
 • مجتبی حمید - سفارش پارافریز انگلیسی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۲ بهم ۱۳۹۶ ۲۲:۳۰:۳۳ )
 • باران دیبا - سفارش پارافریز انگلیسی شما با موفقیت انجام شده است. میتوانید آن را دریافت کنید. - ( ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۰۴:۲۱:۲۱ )
 • mansour baziar - سفارش پارافریز انگلیسی در حال انجام می باشد. - ( ۷ آذر ۱۳۹۶ ۰۶:۲۹:۰۶ )
 • اطلاعات تماس
  021-66574743
 • پست الکترونیک
  support@irnetcom.com
ترجمه متون تخصصی و فنی

ترجمه متون تخصصی و فنی ، مداقه ای در توسعه تاریخی مطالعات ترجمه- بخش اول

ترجمه متون تخصصی و فنی پیوسته در گذر زمان بخش بسیار پرکار مباحث نظری ترجمه بوده است. منطق معمول در زمان پرداختن به این نوع ترجمه این بوده است که ادبیات به معنای اخص کلمه متضمّن پیچیدگی های خلاقانه زبان است که مترجم را ملزم به بازگشایی مجدد این پیچیدگی ها به روشی خلاقانه می کند، در حالی که ترجمه متون تخصصی و فنی فقط به نوع گفتمانی می پردازد که واژگانی یکنواخت و معادل های از پیش آماده ای دارند و سَبک نگارش نیز ساده و راحت است. به عبارت دیگر، هر کسی که دانش منطقی زبان و سطح بالای دانش فنی یا تخصصی داشته باشد، می تواند مترجم متن تخصصی خوبی باشد یا متن فنی خوبی بنویسید؛ حال آنکه در زمینه ادبیات، افراد بسیار معدودی می توانند حتی به زبان مادری خودشان شعر بگویند یا داستان بنویسند-همین مساله در مورد ترجمه نیز صدق می کند. بنابراین، ترجمه ادبی (از جمله انجیل) همیشه نیاز به تفکر جدی داشته است، در حالی که ترجمه فنی فقط نیاز به افراد فنی دارد که واژگان یک رشته فنی یا چندین رشته فنی را به خوبی بشناسند.

مولفان کلاسیکی که مطالبی درباره ترجمه ادبیات نوشته اند، مانند آنچه از شلرماخر نقل شده حتی از دادن لقب مترجم به کسانی که متون غیرادبی یا بسیار تخصصی علمی را ترجمه می کنند امتناع می ورزند، و دقیقاً خط سنتی تفکر در این باره را نشان می دهند.

برای درک این نوع از ملاحظات نیازی نیست به قرن نوزدهم متوسل شویم. فیلسوف اسپانیایی، ارتگا گاست در سال ۱۹۳۷ نوشت که ترجمه متون تخصصی و فنی، امکان پذیر است (در حالی که ترجمه متون ادبی، غیرممکن است)، چون متون فنی به زبان طبیعی نوشته نشده اند، بلکه خودشان نوعی ترجمه به زبانی کم و بیش ساختگی هستند؛ که منظور وی از این زبان ساختگی، واژگان فنی است که در گذر زمان با توسعه فناوری خلق می شوند. دایره المعارف مهم بریتانیکا (۱۹۷۴: ۲۲) در مدخل خود درباره ترجمه می گوید که فقط یک نوع ترجمه وجود دارد که در آن، نسخه ترجمه می تواند به اندازه نسخه اصلی خوب باشد و آن ترجمه متون تخصصی و فنی است. اگر این بحث را پوچ بدانیم، حداقل می توانیم بگوییم که در ترجمه متون ادبی، ترجمه از سطحی بسیار نازل تر از متن اصلی برخوردار است. به عبارت دیگر، ترجمه متون ادبی به معنای واقعی و درست کلمه وجود ندارد. (ادامه این مطلب را در پست بعدی بخوانید).

نویسنده: فرانکو ایکسلا خاویز (۲۰۰۴)؛ گروه مطالعات انگلیسی، دانشگاه آلیکانته (اسپانیا)-

ترجمه: واحد ترجمه تخصصی ایرانتکام، بخش اول

منبع: ISIpapers.com