• h hasannejad - سفارش پارافریز انگلیسی شما ثبت شد. به زودی توسط اپراتور بررسی خواهد شد - ( ۸ فرو ۱۳۹۷ ۱۲:۰۳:۴۱ )
  • سعید سعیدی - سفارش پارافریز انگلیسی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۳ ارد ۱۳۹۷ ۰۷:۳۹:۴۶ )
  • مصطفی پارسائی - سفارش ترجمه فیلمنامه به انگلیسی در حال انجام می باشد. - ( ۱۵ فرو ۱۳۹۷ ۱۹:۱۲:۱۵ )
  • jalil beyramzad - سفارش پارافریز انگلیسی در حال انجام می باشد. - ( ۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۷:۲۹:۴۸ )
  • اطلاعات تماس
    021-44425713
  • پست الکترونیک
    support@irnetcom.com
ترجمه متون و مقالات تخصصی

ترجمه متون و مقالات تخصصی ، مداقه ای در توسعه تاریخی مطالعات ترجمه- بخش هشتم

از سایر جهات، در این دهه شاهد روند تثبیت گرایش های قبل هستیم. شاید بتوان گفت که مهم ترین انها، روند غالب و عملی اظهار نظر افراد راجع به مسائل خاص در ترجمه انواع خاصی از متون باشد. بنابراین در باب ترجمه حقوقی ۲۹ مقاله، در ترجمه متون تجاری ۱۸ مقاله، در ترجمه پزشکی ۶ مقاله، در ترجمه متون فناوری اطلاعات ۲ مقاله و ۲۶ مقاله نیز در سایر حوزه ها داریم که مجموع آنها به ۸۰ مقاله می رسد (۶۷٫۲%) از میان همه مقالاتی که با موضوع ترجمه متون و مقالات تخصصی سر و کار داشتند. واضح است که مشخصه اصلی این شاخه از مطالعات ترجمه همیشه بُعد بسیار عملی آنست که این موضوع از جهت برآورده ساختن نیاز های خاص مترجمان و کارآموزان ترجمه منطقی به نظر می رسد.

۱۹۹۰-۱۹۸۱

باز هم رشد انتشار مقالات در زمینه مطالعات ترجمه تخصصی تا رسیدن به زمان حال چشمگیر است. شمار ۱۵۹۴ مقاله ای که در دهه ۱۹۷۰ داشتیم، اکنون به ۴۸۳۰ رسیده است و ۱۱۹ موردی که روی ترجمه متون و مقالات تخصصی تمرکز داشتند، در دهه ۱۹۸۰ به ۳۷۲ رسیدند، هرچند که نسبت آنها یعنی ۷٫۷% و نیز وزن نسبی این دست از متون در چارچوب کاری کلی مطالعات ترجمه، بسیار مشابه برهه ی زمانی ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ می باشد.

توزیع مقالات منتشره در دهه ی ۸۰ نشان دهنده تغییراتی مهم در قیاس با دهه های گذشته می باشد. برای شروع، ۴۳۹ مدخل در زمینه ی ترجمه متون دینی داریم (۹٫۱%) . این حوزه هنوز هم از نظر کمّی بسیار مهم است اما به نظر می رسد که دارد موقعیت مرکزی خود را با ظهور حوزه های جدید حرفه ای تر و آکادمیک از دست می دهد که مثال هایی از آن عبارتست از: ترجمه متون شرایط کار حرفه ای (۲۸۶ مدخل، ۵٫۹%) یا ترجمه متون آموزشی که به رشد خود ادامه می دهد و حالا جدا از علاقه ی سنتی به تاریخ ترجمه (۶۴۸ مقاله، ۱۳٫۴%)، تعداد ۶۸۴ مقاله (۱۴٫۲%) را به خود اختصاص داده است، یا بررسی مسائل ترجمه ادبی که همه ی قدرت سنتی خود را با ۱۰۰۰ مدخل (۲۰٫۷%) حفظ می کنند. ترجمه ماشینی توجه ۳۵۵ مقاله را به خود جلب کرده است (۷٫۳%) و هنوز هم حوزه ی مهمی در نظام ما به حساب می آید. ترجمه شفاهی نیز به نوبه خود روند صعودی اش را ادامه می دهد تا نقش مهمی را در مطالعات ترجمه بازی کند و از ۶% در دهه ی ۷۰ به ۹٫۸% (۴۷۶ مقاله) در این دهه می رسد.

درباره ی زبان ها، انگلیسی همچنان نقش اصلی را بازی می کند، ۲۳۵۹ مقاله با این زبان نوشته شده اند، (۴۸٫۸%) و فرانسه هنوز با فاصله پیش می رود و در نگارش ۱۰۸۵ مقاله- ۲۲٫۵% نقش دارد. اسپانیایی ۶۲۱- ۱۲٫۸% مقاله، و آلمانی ۵۹۵-۱۲٫۳% مقاله و زبان های دیگر با فواصل زیادی عقب تر هستند، مثلا ایتالیایی و روسی هرکدام با ۷۱ مقاله به سختی به ۱٫۵% می رسند. یک بار دیگر، کار مهم مجله متا در حوزه ی ترجمه متون و مقالات تخصصی ، نمودارهای زبانی را دچار انحراف می کند، با ۳۷۲/۱۵۴ مدخل به فرانسوی (۴۱٫۴%) در مقایسه با ۱۳۷(۳۶٫۸%) مقاله به انگلیسی و ۴۰ (۱۰٫۷%) مقاله به اسپانیایی و آلمانی. اگر مقالاتی را که در این ژورنال کانادایی به چاپ رسیده اند را کنار بگذاریم، ۵۸ مقاله به فرانسه و ۱۱۹ مقاله به انگلیسی خواهیم داشت که در هماهنگی کامل با توزیع زبانی عمومی این برهه خواهد بود.

درباره ی توزیع ۳۷۲ مدخل در باب ترجمه متون و مقالات تخصصی ، موقعیت در واقع همان ادامه ی روندهایی است که  در دهه ی ۱۹۷۰ آغاز شده بود. بنابراین، ما ۹۵ مقاله (۲۵٫۵%) در زمینه ی ترجمه حقوقی و ترجمه شفاهی داریم، حوزه ای که همواره بر قدرت خود افزوده است، و به وضوح به حوزه خاص غالب در ترجمه تخصصی تبدیل شده است. ترجمه پزشکی و ترجمه بازرگانی تقریبا جایگاه بالایی را برای خود حفظ می کنند، با ۳۷ (۹٫۹%) و ۳۰(۸%) مقاله به ترتیب، در حالی که فناوری اطلاعات به نظر می رسد اندکی رشد کرده باشد با ۱۹ مقاله (۵٫۱%) . مسائل تدریسی نیز شروع می کنند که معرف بخش مهمی از کل مجموعه باشند، با ۵۶ مدخل (۱۵%) از تمام مقالات فنی، که ۱۸ تای آنها جزواتی هستند که کم و بیش برای کاربردهای دانشگاهی طراحی شده اند. سایر موضوعات کاربردی مانند مسائل حرفه ای (۲۲ مدخل- ۵٫۹%) و مستندسازی (۴۰- ۱۰٫۷%) نیز بیانگر نسبت مهمی از تلاش های نویسندگان هستند. در نهایت رشد عمومی علاقه برای ترجمه شفاهی هم در این حوزه دیده می شود، با ۴۶ (۱۲٫۴%) مقاله در زمینه گفتمان فنی، که بیش از نیمی از آن با زبان رسمی و اداری سر و کار دارد.

۲۰۰۰-۱۹۹۱

در آخرین دهه ی قرن ۲۰ ام تولید تحقیقات چاپ شده در مطالعات ترجمه بار دیگر دوبرابر شد. بنابراین، مدخل های ما کمتر از ۱۰۴۵۰ نیست  (۴۸۳۰ در دهه ی ۱۹۸۰) که ۱۰۷۱ مقاله آن (۱۰٫۲%) با ترجمه متون و مقالات تخصصی سر و کار دارد (۳۷۲- ۷٫۷% در دهه ی ۱۹۸۰) و این نشان دهنده رشدی نسبی است که به نظر می رسد از نظر آماری برای اولین بار در طول ۴۰ سال حائز اهمیت باشد.

ادبیات و ترجمه متون ادبی مانند ترجمه رمان و ترجمه نمایشنامه، مثل همیشه، در میان علائق محققان نقش اصلی را دارد، با ۲۳۳۳ مقاله (۲۲٫۳%)، در حالی که موضوع مرکزی و سنتی دیگر یعنی ترجمه متون دینی (۴۲۳ مدخل- ۴%) به روند نزولی خود با نرخی چشمگیر ادامه می دهد. مسائل تدریسی، به نوبه ی خود، به نظر می رسد که به جایگاه ثابتی در میان مطالعات ترجمه رسیده باشند، با  ۱۴۴۸ مدخل (۱۳٫۹%) که تنها مقالات ادبی از آن جلوتر است. ترجمه ماشینی به نظر می رسد که  نقش دوم ولی چشمگیر خود را حفظ کرده باشد، با ۷۳۳ مدخل (۷%). ترجمه شفاهی همچنان به اینکه شاخه ی مهمی از نظام ما باشد، ادامه می دهد، حتی اگر به شکل شگفت آوری نسبت به دهه ی ۱۹۸۰ کاهش یافته باشد، که شامل ۷۹۴ مدخل (۷٫۶%) در پایگاه داده BITRA در دهه ی ۱۹۹۰ می شد. در نهایت، رشد مطالعات ترجمه باعث شده است که موضوعات دیگری که تا کنون در زمینه دانشگاهی در عمل مورد بی توجهی قرار گرفته بودند، بتوانند توجه دانشمندان را به خود جلب کنند. این موضوع مثلا در باره ترجمه شنیداری-دیداری ، با ۴۵۲ مدخل (۴٫۳%) در دهه ی ۱۹۹۰ در مقایسه با  ۱٫۳% در دهه ی ۱۹۸۰ یا ۰٫۷% در دهه ی ۱۹۷۰ صادق می باشد.

نویسنده: فرانکو ایکسلا خاویر (۲۰۰۴)؛ گروه مطالعات انگلیسی، دانشگاه آلیکانته (اسپانیا) –

ترجمه: ایرنتکام، واحد ترجمه تخصصی

منبع: ISIpapers.com

Leave Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *