خدمات ما

نگارش، طراحی و چاپ کاتالوگ چندزبانه

خدمات ترجمه بروشور و طراحی و چاپ کاتالوگ و مانوال چندزبانه برای تولیدات ساخت داخل در این موسسه با دقت و کیفیت بالا انجام می شود.

خدمات تایپ، ویراستاری و صحافی

خدمات تایپ، ویراستاری و صحافی پایان نامه

پروژه های اجرا شده اخیر

ایرنتکام نسبت به ترکیبی از ارائه خدمات در طراز بین المللی، دقت و کیفیت ممتاز، معرفی سرویس های نوین و رضایت بی چون و چرای مشتریان متعهد و پایبند است. ایرنتکام به کیفیت یکتای خدمات ترجمه، پارافریز و ویرایش معتقد است و هرگز آن را درجه بندی نکرده است. ما معتقدیم، فروش خدمات ترجمه براساس درجه بندی کیفیت: طلایی، نقره ای، برنزی خلاف علم و اخلاق است.

قیمت گیری رایگان