خدمات ما

تنظیم فرمت مقاله برطبق فرمت ژورنال

تنظیم فرمت مقاله بر طبق فرمت ژورنال ، سرویس جدیدی که نخستین بار شبکه ایرنتکام به دانشجویان و محققان گرامی ارائه می دهد.

ترجمه تخصصی ، ترجمه مقاله isi و پایان نامه فارسی به انگلیسی

خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی دانشگاهی و تحقیقاتی در سه سطح نیتیو، ممتاز و پیشرفته ارائه می گردد.

ترجمه تخصصی مقاله و گزارشات تحقیقاتی فارسی به انگلیسی

خدمات ترجمه تخصصی مقاله ویژه ترجمه مقالات و گزارشات تحقیقاتی فارسی به انگلیسی، پارافریز متن و ویرایش تخصصی متون انگلیسی

پارافریز متن مقالات انگلیسی ، بازنویسی مقاله

ما در شبکه داده های دانش فنی قادر به ارائه بالاترین کیفیت ها برای پروژه های بازنویسی و پارافریز مقالات انگلیسی شما هستیم.

ویرایش مقاله انگلیسی – ویراستاری تخصصی نیتیو

سرویس ویرایش تخصصی مقالات انگلیسی در دو سطح نیتیو (ویراستاران آمریکایی) و پیشرفته (توسط ویراستارن ایرانی)

ترجمه تخصصی متون انگلیسی به فارسی دانشجویی

ترجمه انگلیسی به فارسی شامل ترجمه مقالات انگلیسی تخصصی در کلیه مقاطع تحصیلی و تمام رشته های دانشگاهی با تضمین کیفیت

پروژه های اجرا شده اخیر

متن پایین خدمات

قیمت گیری رایگان