• دانیال میرزائیان - سفارش پارافریز انگلیسی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۰۶:۰۸:۴۱ )
 • Abdolkarim Afroozeh - سفارش پارافریز انگلیسی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۲۹:۵۱ )
 • فاطمه قارداشی - سفارش ترجمه تخصصی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۱۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۴۰:۵۶ )
 • ایمان فاخر - سفارش پارافریز انگلیسی شما با موفقیت انجام شده است. میتوانید آن را دریافت کنید. - ( ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۵:۲۱ )
 • مجید ذکی - سفارش ویرایش انگلیسی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۲۷ شهر ۱۳۹۶ ۰۴:۰۶:۱۹ )
 • آیدین حسنی - سفارش پارافریز انگلیسی در حال انجام می باشد. - ( ۱۷ شهر ۱۳۹۶ ۱۹:۵۲:۴۵ )
 • ایمان فاخر - سفارش پارافریز انگلیسی شما با موفقیت انجام شده است. میتوانید آن را دریافت کنید. - ( ۱۹ شهر ۱۳۹۶ ۰۹:۰۶:۱۲ )
 • مصطفی محمدی - سفارش ویرایش انگلیسی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۲۹:۱۱ )
 • مریم آذریان - سفارش تنظیم فورمت مقاله برطبق مجله شما با موفقیت انجام شده است. میتوانید آن را دریافت کنید. - ( ۱۲ شهر ۱۳۹۶ ۰۶:۳۸:۳۸ )
 • محمدامین بزرگزاده - پیش پرداخت سفارش پارافریز انگلیسی شما با موفقیت پرداخت شده و در حال انجام می باشد - ( ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۰۷:۴۵:۰۸ )
روز جهانی ترجمه

روز جهانی ترجمه ، سی ام سپتامبر بر جامعه جهانی مترجمان مبارک باد!

روز جهانی ترجمه بر جامعه جهانی مترجمان حرفه ای مبارک باد! 

روز جهانی ترجمه همه ساله در تاریخ ۳۰ سپتامبر در بزرگداشت سنت جرومی، مترجم کتاب مقدس که در نظر مترجمان غربی قدیس حامی مترجمان است جشن گرفته می شود. جشن روز جهانی ترجمه از اولین سال برگزاری در ۱۹۵۳ تاکنون توسط فدراسیون بین المللی مترجمان (FIT) ترویج شده است. در سال ۱۹۹۱ فدراسیون جهانی مترجمان سلسله فعالیت هایی را برای به رسمیت شناخته شدن روز جهانی ترجمه به منظور نشان دادن همبستگی جامعه جهانی مترجمان در سراسر جهان و تلاش برای تشویق و ترویج حرفه مترجمی در کشورهای مختلف (نه لزوما تنها در کشورهای مسیحی) آغاز کرد. روز جهانی ترجمه فرصتی برای نمایش غرور و افتخار مترجمان برای فعالیت در حرفه ای است که در عصر جهانی شدن هر روز بیش از پیش اهمیت بیشتری می یابد.

سنت جرومی، قدیس حامی مترجمان

فدراسیون بین المللی مترجمان گروهی بین المللی مرکب از انجمن های مترجمان، مترجمان شفاهی و واژه شناسان است. بیش از ۱۰۰ انجمن حرفه ای به نمایندگی از بیش از ۸۰،۰۰۰ مترجم در ۵۵ کشور جهان به آن پیوسته اند. هدف فدراسیون بین المللی مترجمان ترویج حرفه ای گرایی در رشته های تحت آن می باشد. این فدراسیون پیوسته هدف بهبود مداوم شرایط کار برای این حرفه در همه کشورها و حمایت از حقوق مترجمان و آزادی بیان را دنبال می کند و در این راستا روابطی با دیگر سازمانهای بین المللی از جمله سازمان یونسکو برقرار کرده است.

بطور خلاصه، اهداف فدراسیون بین المللی مترجمان عبارتند از:

 • ایجاد پیوند و گردهم آوردن انجمن های موجود مترجمان، مترجمان شفاهی و واژه شناسان به طرق گوناگون و از جمله برگزاری جشن های روز جهانی ترجمه.
 • تشویق و تسهیل تشکیل انجمن های مترجمان در کشورهایی که در حال حاضر در آنها وجود ندارند؛
 • تامین اطلاعات در مورد شرایط کار، ابزار و فن آوریها، آموزش اولیه و پیوسته، و تمام موضوعات مفید برای حرفه مترجمی و ارائه آنها به انجمن های عضو؛
 • توسعه و حفظ روابط خوب میان تمام انجمن های عضو در جهت خدمت به منافع مترجمان؛
 • حفظ حقوق معنوی و مادی مترجمان در سراسر جهان؛
 • ترویج به رسمیت شناخته شدن حرفه های مترجمی کتبی، مترجمی شفاهی و واژه شناسان؛
 • ارتقاء وضعیت مترجمان در جامعه، و ترویج ترجمه به عنوان یک علم و هنر./ واحد ترجمه تخصصی ایرنتکام