• مجتبی حمید - سفارش پارافریز انگلیسی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۲ بهم ۱۳۹۶ ۲۲:۳۰:۳۳ )
 • محمد رضا ناروئی - سفارش پارافریز انگلیسی شما با موفقیت انجام شده است. میتوانید آن را دریافت کنید. - ( ۱۵ دی ۱۳۹۶ ۰۶:۳۶:۴۴ )
 • reza shahabian - سفارش پارافریز انگلیسی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۱ بهم ۱۳۹۶ ۱۹:۴۳:۱۸ )
 • محمد مصطفوی - سفارش ترجمه تخصصی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۱:۲۵ )
 • jalil beyramzad - سفارش پارافریز انگلیسی در حال انجام می باشد. - ( ۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۷:۲۹:۴۸ )
 • محمد مصطفوی - سفارش ترجمه تخصصی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۲:۰۷ )
 • مرتضی مرتضوی - سفارش پارافریز انگلیسی شما بررسی شده و منتظر پیش پرداخت می باشد - ( ۲ بهم ۱۳۹۶ ۰۵:۴۹:۰۸ )
 • Omid Niknam - سفارش پارافریز انگلیسی در حال انجام می باشد. - ( ۲۲ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۵۰:۰۱ )
 • باران دیبا - سفارش پارافریز انگلیسی شما با موفقیت انجام شده است. میتوانید آن را دریافت کنید. - ( ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۰۴:۲۱:۲۱ )
 • حدیث رضایی - سفارش پارافریز انگلیسی در حال انجام می باشد. - ( ۱۹ دی ۱۳۹۶ ۱۸:۲۴:۵۹ )
 • اطلاعات تماس
  021-66574743
 • پست الکترونیک
  support@irnetcom.com
تشخیص درصد پلجریسم مقاله

ایرنتکام برای نخستین بار ارائه می دهد : خدمات تشخیص درصد سرقت ادبی مقاله (پلجریسم) با ترنیتین

تشخیص درصد سرقت ادبی مقاله ، تعیین پلجریسم با ترنیتین

برای نخستین بار در ایران، ارائه خدمات تشخیص درصد سرقت ادبی مقاله (پلجریسم)، میزان مشابهت مقالات isi و تحقیقاتی برای سابمیت در وبسایت ژورنال های علمی …ادامه مطلب