ترجمه رسمی

ترجمه رسمی مدارک و اسناد و آنچه باید در باره اش بدانید

خدمات جامع ترجمه رسمی ایرنتکام کلیه مدارک و اسناد اشخاص حقوقی و مناقصه های بین المللی را در بر می گیرد که به ۱۱ زبان بین المللی ارائه می دهیم. تخصص ما حول محور ترجمه رسمی اسناد و مدارک شرکت ها و سازمانها و از جمله مدارک فنی که نیازمند ترجمه رسمی باشند متمرکز شده است.

ترجمه رسمی  و آنچه باید درباره اش بدانید

ترجمه رسمی در نظام حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و همه نوع اسناد قابل استناد در دادگاه های مدنی و جزایی از قبیل مدارک اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می شود. مدارکی مانند شناسنامه و عقدنامه و اسنادی مانند قراردادها، رونوشت های دادگاه و شهود، اسناد ثبتی، گزارش های کارشناسی، تکذیب نامه های حقوقی، سوگندنامه ها، مقررات و قوانین، موافقت نامه های رازداری، گواهی ها و صورت مجلس های حقوقی و مالی، تصمیمات و احکام دولتی، اعتبار اسنادی، اسناد فنی مورد استفاده در دعاوی حقوقی، پروانه ها، اسناد دادرسی و حکمیت و بسیاری مدارک دیگر همگی اسناد و مدارک رسمی هستند که در هنگام ارائه به مراجع قانونی خارجی نیاز به ترجمه رسمی دارند.

فهرست انواع ترجمه رسمی بی پایان است و ما باید به خاطر داشته باشیم که همه اسناد وقتی «حقوقی» می شوند که از نظام های قضای مدنی و جزایی بگذرند. چند مثال در این باره عبارتند از: گذرنامه ها، گواهی فوت، گواهی تولد، وصیت نامه ها و عهدنامه ها، اسناد مهاجرت، گواهی ازدواج و طلاق، وکالت نامه، اجکام و اسناد دادگاه، قراردادها، شکایت ها، قضاوت ها، استشهادیه، برگه فرزندخواندگی، احضاریه ها، اقدامات قانونی، مدارک شراکت، قراردادهای فروش، اسناد ملکی، اجاره نامه ها، انواع پروانه و مجوّز، بیمه نامه ها، نشان های تجاری و کپی رایت، توافق نامه های خدماتی، التزام‌نامه، موافقت نامه های توزیع یا اسناد حکمیت و مانند آنها.  

پرسش اصلی این است که چه موقع لازم است یک سند به صورت رسمی ترجمه شود؟ پاسخ آن است که هر وقت قرار باشد آن سند بالفعل یا بالقوه توسط دادگاه ها یا برای موضوعات حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، اگر کسی با خانواده به کشور دیگری نقل مکان کرده و در آنجا فوت نماید، بازماندگان او به منظور طی مراحل قانونی مربوطه به ترجمه رسمی وصیت نامه وی که توسط یک مترجم قسم خورده به زبان آن کشور ترجمه شده باشد نیاز خواهند داشت.

سپس پرسش دوم مطرح می شود. چه کسی می تواند ترجمه مدارک حقوقی را انجام دهد و چطور بدانیم که اعتبارنامه و صلاحیت های انجام این کار را دارد؟ برای مثال، در اسپانیا لازم است اینگونه اسناد توسط یک مترجم قسم خورده ترجمه شود. مترجم قسم خورده در اسپانیا در وزارت امور خارجه امتحان های نوبتی می دهد و با قبول شدن در این امتحان ها، حق مهر  و امضا به وی داده می شود. در ایالات متحده، موضوع چندان روشن نیست، از این نظر که هیچ امتحان رسمی یا پروانه کاری وجود ندارد. فقط گواهی نامه وجود دارد که توسط نهادهایی مانند “انجمن مترجمان آمریکا” و “انجمن ملی مترجمین کتبی و شفاهی قضایی” اعطا می شود. این نهادها همانند وزارت خارجه اسپانیا عمل می کنند، از آن نظر که مترجمان کتبی و شفاهی باید امتحان های دوره ای بدهند تا جایگاه خود را حفظ کنند. بعضی از مترجمان ممکن است پیش زمینه مرتبط حقوقی مانند یک مدرک تحصیلی رشته حقوق داشته باشند. در ترجمه رسمی، هنگام انتخاب یک نفر برای این کار، واقعاً اهمیت دارد که مترجم یا دارالترجمه صلاحیت یا تجربه حقوقی قابل اثباتی داشته باشد. برای رسمی کردن یک ترجمه حقوقی، دارالترجمه حرفه ای باید قادر به گواهی کردن یا ثبت رسمی کارش با مهر مربوطه از آن کشور خاص باشد. در دارالترجمه رسمی، ترجمه های حقوقی طبق قوانین کشوری که قرار است برای آن ارسال شود در دفترخانه ثبت رسمی شده یا مهر زده می شود. اکنون چند اصطلاح ضروری ترجمه رسمی را تعریف می کنیم که ممکن است در تصمیم گیری برای انتخاب شخص اصلح در این زمینه در کشوری که می خواهید از ترجمه رسمی استفاده کنید کمک کند. ترجمه مصدّق (گواهی شده) ترجمه ای است که منضم به سندی دالّ بر درستی یا اعتبار آن باشد ولی در دفترخانه ثبت نمی شود. برای ثبت محضری ترجمه، گواهی ضمیمه در دفتر اسناد رسمی به تأیید نماینده حقوقی قوه قضائیه در حوزه مربوطه می رسد. 

ترجمه رسمی قسم خورده(certified official translation) ترجمه ایست که مترجم قسم خورده ای که زیر نظر دولت خود فعالیت می کند، تمبر مخصوص مربوطه را در ذیل آن الصاق می نماید.

در سطرهای زیر به فهرستی از معیارهای صلاحیت مورد استفاده در دارالترجمه های رسمی کشورهای مختلف برای «قانونی کردن» ترجمه اشاره می شود: 

 ترجمه رسمی در فرانسه: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در دادگاه منطقه ای استیناف در فرانسه.

ترجمه رسمی در اسپانیا: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده  و ثبت شده در وزارت امور خارجه اسپانیا. 
ترجمه رسمی در آلمان: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در دادگاه منطقه ای در آلمان.

ترجمه رسمی در ایتالیا: برای ترجمه های رسمی به صورت پرونده به پرونده در یک دادگاه محلی ایتالیایی قسم خورده می شود. بعضی ترجمه های حقوقی باید در یک دفتر اسناد رسمی و با حضور طرف های ذی ربط ثبت شود.
ترجمه رسمی در اتریش: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در یک دادگاه منطقه ای در اتریش.
ترجمه رسمی در هلند: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در یک دادگاه منطقه ای در هلند.
ترجمه رسمی در پرتغال: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در یک دادگاه منطقه ای در پرتغال.

 ترجمه رسمی در جمهوری چک: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در یک دادگاه منطقه ای در جمهوری چک
 ترجمه رسمی در لهستان: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در وزارت امور خارجه لهستان.
ترجمه رسمی در رومانی: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در وزارت امور خارجه رومانی.

ترجمه رسمی در ترکیه: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در وزارت امور خارجه ترکیه.

 ترجمه رسمی در ونزوئلا: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در وزارت امور خارجه ونزوئلا.
ترجمه رسمی در انگلستان: هیچ نظام ترجمه ای با قسم خوردن وجود ندارد.

ترجمه رسمی در آرژانتین: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در وزارت امور خارجه آرژانتین.
ترجمه رسمی در ایالات متحده آمریکا: هیچ نظام ترجمه ای با قسم خوردن وجود ندارد. مترجمان در ATA (انجمن مترجمان آمریکا) ثبت می شوند.

ترجمه رسمی در مکزیک: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در یک دادگاه منطقه ای در مکزیک

ترجمه رسمی در نروژ: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در انجمن مترجمان مجاز دولتی.

ترجمه رسمی در آفریقای جنوبی: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در دادگاه عالی آفریقای جنوبی 

 ترجمه رسمی در سوئد: ترجمه توسط مترجمان قسم خورده و ثبت شده در “Kammarkollegiet” [آژانس خدمات حقوقی، مالی و اداری سوئد زیر نظر وزارت دارایی]

لینک کوتاه این مقاله: https://tinyurl.com/ydydc7vu

خدمات ترجمه تخصصی آنلاین شامل ترجمه مقاله ، پارافریز مقاله ، ویرایش مقاله انگلیسی، ترجمه رسمی شرکتها، ترجمه مناقصه و قرارداد به انگلیسی، ترجمه مقالات فنی مهندسی، ترجمه فیلمنامه، نمایشنامه و رمان فارسی به انگلیسی بخشی از خدمات متنوع موسسه ایرنتکام است که با کیفیت بی همتا توسط مترجمان زبده زبان تخصصی همراه با ضمانت دائمی و پشتیبانی بی نظیر ۲۴ ساعته ارائه می گردد. برای استفاده از خدمات ترجمه تخصصی آنلاین ابتدا در سایت ایرنتکام ثبت نام کنید.
, , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست