ترجمه فارسی به انگلیسی | ترجمه تخصصی متون فارسی به انگلیسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه فارسی به انگلیسی ، ترجمه تخصصی متون فارسی به انگلیسی

ترجمه فارسی به انگلیسی | ترجمه تخصصی متون فارسی به انگلیسی

خدمات ترجمه متون فارسی به انگلیسی طیف وسیعی از خدمات ترجمه شامل ترجمه مقاله ، ترجمه رسمی ویژه شرکتها، ترجمه فیلمنامه، نمایشنامه و رمان فارسی به انگلیسی، ترجمه سایت و مولتی مدیا، ترجمه متون فنی مهندسی و همچنین ترجمه کاتالوگ و بروشور به زبانهای بین المللی را در بر می گیرد.

ترجمه فارسی به انگلیسی چیست؟

ترجمه  فارسی به انگلیسی اصطلاحی است که در حرفه ترجمه و موسسات ترجمه و نیز توسط دانش پژوهان و دانشجویان به کار می رود. متن فارسی که قرار است به انگلیسی ترجمه شود در صورتی تخصصی است که ترجمه آن نیاز به دانش در زمینه هایی داشته باشد که به طور معمول در حیطه دانش عمومی مترجمان سایر انواع متون قرار ندارد.

به عبارت روشن تر، متن یک نامه خانوادگی، مقالات اغلب روزنامه ها و بسیاری آثار داستانی و رمان را نمی توان در دسته متون تخصصی قرارذاد زیرا که خواندن و درک آنها نیازی به آگاهی از مفاهیم یک دانش یا فناوری خاص نیازی ندارد.   

ترجمه فارسی به انگلیسی در حرفه ترجمه

مترجمان حرفه ای که قادر به کار ترجمه فارسی به انگلیسی در یک یا چند تخصص هستند (مانند حقوق، امور مالی، پزشکی، علوم مهندسی و غیره) معمولاً می توانند قیمت های بالاتری را برای کار خود درخواست کنند.  برخی از مترجمین «متخصص» هستند: یعنی به طور انحصاری فقط در زمینه یک و یا دو تخصص کار ترجمه فارسی به انگلیسی را انجام می دهند. برخی دیگر نیز، هم متون تخصصی و هم غیر تخصصی را ترجمه می کنند.

در ترجمه فارسی به انگلیسی ، به منظور درک متن تخصصی که باید ترجمه شود و به روی کاغذ آوردن ترجمه، مترجم باید نسبت به مفاهیم نسبتاً پیشرفته و یا حتی فوق پیشرفته در زمینه مربوطه، درکی داشته و یا بدست آورد. با این حال، سطح درک لازم برای مترجم تخصصی شدن، به طور قابل توجهی کمتر از سطح خبرگان دست اندرکار در حوزه مورد نظر است. گاهی اوقات حتی مترجمین تخصصی با تجربه، درصورتی که سطح دانششان کافی نباشد، باید برای انجام ترجمه فارسی به انگلیسی با متخصصان رشته مقاله مشورت کنند.

برخي از موسسات ارائه دهنده خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی ، بین متون «عمومي» (که فقط نیازمند دانشی عمومی در یک زمینه هستند)، متون «تخصصی» (که نیازمند دانش پيشرفته در یک زمينه هستند) و متون «فوق تخصصی» (که نیازمند دانشی دقیق از یک موضوع هستند، مانند موتورهای جت یا حقوق تجارت) تمایزی سه گانه قائل می شوند. در این صورت قیمت تعیین شده برای ترجمه هر کلمه بسته به درجه تخصص متفاوت خواهد بود. بسیاری از متون، همزمان دارای بخش های عمومی و قسمت هایی تخصصی و یا فوق تخصصی هستند.

گذشته از مفاهیم یک رشته، مترجمان تخصصی ترجمه فارسی به انگلیسی باید اصطلاحات مربوطه را در هر دو زبان فرا بگیرند.

همچنین اغلب گفته می شود که چنین مترجمانی باید به سبک های نوشتاری معمول در هر یک از انواع تخصصی که در آن کار می کنند، مسلط باشند (به عنوان مثال، یک مترجم متون حقوقی ممکن است قرارداد ها، احکام دادگاه، رونویسی از روند های دادرسی و غیره را ترجمه کند). آن ها همچنین باید سبک نگارش خود را متناسب با خوانندگانی که ترجمه را در آینده می خوانند، ارائه کنند. برای مترجمانی که متون تخصصی را از فارسی به انگلیسی ترجمه می کنند، داشتن ایده ای روشن از اینکه خوانندگان آینده متون چه کسانی خواهند بود، مهم است. برخی از متون تخصصی را کارشناسان برای کارشناسانی دیگر می نویسند، بعضی را کارشناسان برای غیر کارشناسان، و برخی را نیز افرادی می نویسند که کارشناس نیستند، اما دانش بیشتری نسبت به خوانندگان مخاطب دارند (مانند روزنامه نگاران علمی که برای عموم مردم می نویسند). برخی از متون ممکن است بیش از یک نوع مخاطب داشته باشند؛ برای مثال، مطالعات بازسازی یک پل ممکن است بخشی مربوط به مدیران خطوط حمل و نقل، بخشی مربوط به متخصصین مالی و نیز بخشی مربوط به مهندسان داشته باشد. بخش های مختلف به سبک های مختلف نگارشی نیاز دارند.

ترجمه فارسی به انگلیسی توسط چه کسی باید انجام شود؟

پیش از این، بحث های قابل توجهی بر سر این موضوع صورت گرفته است که آیا ترجمه فارسی به انگلیسی متون تخصصی را باید خبرگان زمینه مورد بحث ترجمه کنند و یا مترجمان حرفه ای. با این حال، تلاش برای درخواست ترجمه از خبرگان خیلی از اوقات با موانع غیر قابل حلی مواجه می شود: یافتن خبره ای که نه تنها در زبان شناسی و ترجمه مهارت های لازم را دارا است، بلکه به ترجمه هم علاقه مند بوده و برای تکمیل ترجمه در زمان مورد نظر در دسترس باشد، دشوار و یا غیر ممکن است. آسان تر این است که یک خبره نقش مشاوری را داشته باشد که به مترجم حرفه ای و یا نمونه خوان یا ویراستار که ترجمه کامل شده را در جستجوی خطاهای مفهومی یا اصطلاحی مرور می کند، مشاوره بدهد.

با این وجود، برای مثال برخی از افراد که دارای مدارج حقوقی هستند، می توانند مترجمان حقوقی حرفه ای شوند. علاوه بر این، خبرگان یک زمینه، گاهی اوقات «در کنار» حرفه خودشان کمی هم ترجمه فارسی به انگلیسی می کنند.

ترجمه فارسی به انگلیسی در دانشکده های ترجمه 

دانشکده های ترجمه معمولاً دوره هایی دارند که برای آموزش چگونگی یادگیری مفاهیم تخصصی و اصطلاحات مرتبط به دانشجویان طراحی شده اند. دانشجویان با ترجمه متون تخصصی، آنچه را که آموخته اند به کار می گیرند. چنین دوره هایی ممکن است بر مفاهیم و یا اصطلاحات تمرکز کنند و یا ممکن است سبک های نوشتاری مربوط به یک زمینه خاص و یا نوع خاص را نیز پوشش دهند. این دوره ها معمولاً پس از آنکه دانشجویان دوره های ترجمه متون غیر تخصصی را به پایان می رسانند ارائه می شود (متونی که با اتکا به دانش عمومی که معمولاً دانشجویان از قبل دارند، قابل درک باشد).

استادان دانشکده های ترجمه به شکل های مختلفی به ترجمه دانشجویان نمره می دهند. بعضی از آن ها صرفاً برای هر یک از اشتباهات در ترجمه فارسی به انگلیسی نمره کم می کنند، هرچند اشتباهات اغلب طبقه بندی می شوند (اشتباهات اصطلاحی، اشتباهات دستوری و غیره) و به ازای اشتباه های مختلف و احتمالاً درجات مختلف جدی بودن اشتباه، مقدار نمره متفاوتی کسر می شود. بعضی دیگر از استادها بر اساس «صلاحیت» نمره می دهند: آن ها مهارت های خاصی را که دانشجویان باید بدست آورند مشخص می کنند (مانند توانایی پیدا کردن اصطلاحات، توانایی منسجم نوشتن در زبان مقصد، توانایی درک مفاهیم تخصصی و غیره) و برای هر یک از مهارت ها نمره ای مشخص می کنند (یک دانشجو ممکن است برای اصطلاحات ۸۰ از ۱۰۰، برای انسجام در نوشتن۶۰ از ۱۰۰ و به همین ترتیب نمره بگیرد).

برخی از کاربرد های «ترجمه تخصصی» و مترادف های آن

در اینجا چند نمونه از شکل های استفاده از اصطلاح ترجمه تخصصی ارائه می شود. برخی به عنوان مترادف، از اصطلاح ترجمه فنی بجای ترجمه تخصصی استفاده می کنند (LSP = زبان برای فرآیندهای خاص یا زبان برای مقاصد خاص).

۱) «ترجمه  تخصصی زمینه های موضوعات تخصصی را که زیر مجموعه ترجمه غیر ادبی هستند پوشش می دهد که شناخته شده ترین آن ها عبارتند از علم و فناوری، اقتصاد، بازاریابی، حقوق، سیاست، پزشکی و رسانه های جمعی … و همچنین حوزه های کمتر پژوهش شده ای مانند ناوبری دریایی، باستان شناسی… »

۲) «به علت ابهام معنایی صفت انگلیسی technical (فنی)، این اصطلاح می تواند یا مربوط به محتوای فناوری و مهندسی و یا هر حوزه تخصصی دیگری باشد. در این مقاله ما این اصطلاح را به معنای محدودتر آن بررسی می کنیم. در معنای وسیعتر، این فعالیت « ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی » نیز نامیده می شود. بخش عمده ای از آنچه که در اینجا در مورد ترجمه فنی گفته شد به همان اندازه درمورد ترجمه تخصصی و تا حدی نیز به طور کلی برای ارتباطات تخصصی صدق می کند. 

همان طور که مشاهده می شود، ترجمه تخصصی اغلب در مقابله با ترجمه ادبی تعریف می شود، با این حال نظرات مخالفی نیز در این باره وجود دارد که خواننده گرامی را به منابع مربوطه ارجاع می دهیم.

ترجمه تخصصی متون فارسی به انگلیسی ویژه مقالات تحقیقاتی

شبکه ایرنتکام ترجمه تخصصی متون فارسی به انگلیسی ویژه مقالات تحقیقاتی، پارافریز متن و ویرایش تخصصی مقالات انگلیسی را با تکیه بر دانش، تجربیات فراوان و بهره گیری از مترجمان زبده به محققان محترم، موسسات تحقیقاتی، انتشارات فنی مهندسی و تخصصی، انجمن های تخصصی و دانشجویان گرامی ارائه می نماید:

کلیه کتاب ها و نشریات و مقاله های تولید شده توسط موسسات تحقیقاتی- مطالعاتی و مراکز پژوهشی میان رشته ای، مقاله های کنفرانس ها، سمینارها و ژورنال های علمی، تزها و نظریه های تحقیقاتی، گزارش های مطالعاتی، فصل نامه های تخصصی و بولتن ها، …

ترجمه فارسی به انگلیسی ویژه متون فنی مهندسی

 • ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مهندسی برق، برق قدرت و کنترل،
 • ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی الکترونیک، الکترونیک صنعتی، مخابرات
 • ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مهندسی مکانیک، مکانیک جامدات، سیالات، مکانیک مواد
 • ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی، شیمی تصفیه، مهندسی آب و فاضلاب
 • ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مهندسی کامپیوتر، سخت افزار، نرم افزار و شبکه
 • ترجمه فارسی به انگلیسی تخصصی مقالات مهندسی عمران، ساختمان، مهندسی سازه، معماری و شهرسازی
 • ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مهندسی معدن، زمین شناسی، مهندسی نفت، اکتشاف، مخازن
 • ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی، ترویج کشاورزی، سیستم های آبیاری و اصلاح نباتات

ترجمه فارسی به انگلیسی ویژه مقالات علوم پایه

 • ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی فیزیک ، اخترفیزیک، فیزیک پلاسما، فیزیک هسته ای
 • ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی ریاضی محض و کاربردی،
 • ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی آمار

ترجمه فارسی به انگلیسی ویژه مقالات علوم انسانی

 • ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، دفاعی، استراتژیک
 • حقوق، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل تجاری، حقوق محیط زیست و حقوق نفت و گاز
 • ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت ام بی ای و تمام رشته های مدیریت
 • اقتصاد، حسابداری، مالیه
 • تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی، علوم سیاسی

ترجمه فارسی به انگلیسی ویژه مقالات علوم پزشکی

ترجمه فارسی به انگلیسی پزشکی، بیوتکنولوژی، مدیکال بیوتکنولوژی ، مهندسی پزشکی

لینک کوتاه: https://tinyurl.com/y94pwtwg

, , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست